Zemědělská výroba

Zemědělská výroba

Výroba

Rostlinná výroba

ZOD Zálší hospodaří celkem na 4336 ha zemědělské půdy, z toho je 516 ha trvalých travních porostů, které jsou využívány jako produkční louky na výrobu sena nebo jako pastviny pro odchov mladého dobytka. Zbylých 3820 ha je půda orná, na které se pěstují jednak krmné plodiny pro výživu skotu a na převážné většině plodiny tržní. Zastoupení tržních plodin je následující řepka 580 ha, cukrová řepa 180 ha, mák 100 ha, 1600 ha obilovin. Pícniny jsou převážně zastoupeny vojtěškou a kukuřicí. Pro sklizeň obilovin, řepky využívá rostlinná výroba strojů značky Claas, chemická ochrana je zajišťována postřikovači Tecnoma a pro přípravu a setí využívá ZOD strojů od firmy Horsch. Traktory jsou již tradičně od firmy John Deere. Vysokou úroveň hospodaření je možné dokladovat průměrnými výnosy: řepka 4,00 t/ha, obiloviny 6,75 t/ha, cukrovka 75 t/ha.

Živočišná výroba

V minulých letech upustilo ZOD od výkrmu brojlerů, a zaměřilo se na chov skotu. Mléko ZOD vyrábí na třech farmách Jehnědí, České Heřmanice, Oucmanice. Ve všech stájích jsou dojnice ustájeny na volno a tyto stáje splňují podmínky welfare. Odchov mladého plemenného skotu je rozmístěn po celém katasru ZOD a to v několika menších provozech. Výkrm býků je realizován v lokalitě Kosořín. Z uvedeného vyplývá, že ZOD využívá uzavřeného obratu stáda s vlastní produkcí jaloviček a s výkrmem vlastních býčků. Průměrný stav dojnic je okolo 1460 ks s roční užitkovostí 7 570 l/ks/rok, býčků ve výkrmu 930ks s užitkovostí 1 kg/ks/KD, ostatní skot 1750 ks.

Zemědělsko obchodní družstvo Zálší bylo zapsáno do obchodního rejstříku u obchodního soudu v Hradci Králové spis. zn. Dr 2354.

© 2024 Zemědělsko obchodní družstvo Zálší. Všechna práva vyhrazena.

Zemědělská výroba

zemedelska,vyroba,pestovani,chov,dobytek,plodina

Zemědělská výroba