Zemědělská výroba

Zemědělská výroba

Úvodní stránka

Zemědělsko obchodní družstvo Zálší vzniklo postupným sloučením 17ti původních družstev. Bylo ustanoveno v roce 1981 a právně je družstvem vlastníků se zhruba tisíci členy. Družstvo hospodaří na zhruba 4,400 ha půdy.

Hlavní činností družstva je rostlinná a živočišná výroba a významná je i výroba nezemědělská. Rostlinná výroba je zaměřena na výrobu pícnin pro živočišnou výrobu a dále na výrobu tržních plodin, z nichž nejdůležitějšími jsou obiloviny, řepka a cukrová řepa. Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu. Hlavní komoditou je tedy mléko a maso.

Zemědělsko obchodní družstvo Zálší bylo zapsáno do obchodního rejstříku u obchodního soudu v Hradci Králové spis. zn. Dr 2354.

© 2024 Zemědělsko obchodní družstvo Zálší. Všechna práva vyhrazena.

Zemědělská výroba

zemedelska,vyroba,pestovani,chov,dobytek,plodina

Zemědělská výroba